Styret

Foreningens styre velges på generalforsamlingen, som holdes i starten av hver sommersesong. Det er valgkomiteen som presenterer forslag til kandidater til styret (se under).

Hva gjør styret?

Styremøter avholdes i hovedregel hver første tirsdag i hver måned unntatt juli. Mellom styremøtene jobber styremedlemmene med nødvendig oppfølging, planlegging og korrespondanse. Det praktiseres ikke åpent innsyn i referater fra styremøtene, da en stor del av sakene omhandler enkeltmedlemmer.

Styret arbeider med søknader om medlemskap, omplassering av båter, strømavlesning, kontingent og ivaretakelse av medlemmenes behov. En stor del av arbeidet går også med til å ivareta vedlikehold av brygger, tomt og bygningsmasse. Som båtforening har vi en sjeldent stor og flott tomt! Den krever dog mye av både styret og dugnadsfolket. Styret jobber gjennom alle årstider for å legge til rette for en velholdt forening.

RB er medlem av Oslofjordens Båteierunion og Oslo Kommunes småbåtlag. Dette medfører forpliktelser til å drive foreningen i samsvar med vedtak som gjelder for en rekke andre foreninger og som medfører stor grad av oppfølging, rapportering og ulike former for samarbeid. Som leietaker av Oslo Kommune følger også en del saksbehandling for styret.

Under Aktuelt (lenke) finner du informasjon om noen relevante saker som styret jobber med. Ta gjerne kontakt med valgkomiteen om du kunne tenke deg å sitte i styret

Valgkomiteens arbeid

Til generalforsamlingen skal valgkomiteen ha klart forslag til nye kandidater til styret. Ønsker du å bli med i styret? Ta kontakt på mail til leder av valgkomiteen Jim Asphaug

Forslagene presenteres i innkallingen slik at navnene er kjent i god tid før avstemning. Se for øvrig Vedtektene, § 12. Fordeling av styrets verv etc.

Kontakt oss på telefon eller send mail til styret her

Styreleder
Rudi Becsan
Båtplass: 2 Øst nr. 40
Mob: 90 18 54 51

Styremedlem 
Per-Erik Uthus
Båtplass: 2 Øst nr. 17
Mob: 911 42 259

Styremedlem 
Tom Skullerud
Båtplass: 2 Øst nr. 41
Mob: 99 01 32 46

Styremedlem 
Rune Bjåland
Båtplass: 2 Øst nr. 51
Mob: 414 18 414

Styremedlem 
Halvard Larsen
Båtplass: 1 Vest nr. 32
Mob: 905 03 005

Styremedlem
Lars Christian Risan
Båtplass: 1 Vest 12 S
Mob: 924 40 986

Styremedlem 
Inge Fjeld
Båtplass: 1 Vest nr. 6
Mob: 900 35 519

Varamedlem 
Peder Husøy
Båtplass: 1 Øst nr 6 S
Mob: 988 00 272

Varamedlem 
Finn Arne Johannessen
Båtplass: 1 Vest nr. 6
mob: 906 85 581

Varamedlem  
Camilla Sanden
Båtplass: 3 Vest nr. 24
Mob: 948 31 946

En kommentar til Styret

  1. Inge Jørgensen sier:

    Jeg har en tanke som jeg ønsker å lufte litt.
    Hva med å betale en hendig mann (eller kvinne) til å være vaktmester i båtforeninga en sommer eller mer? Mai-September hvis mulig, eller kortere. Hvis hvert medlem spytter i med en tusenlapp, skulle det holde langt. Slik at vi kommer ajour med rydding og vedlikehold. Hybel på øya har vi jo. Tenk hvor mye en slik fyr kunne få gjort i løpet av noen måneder. Dugnadene bør beholdes som de er.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.