Priser

Venteliste: Når du har fått innvilget søknad om plass (og blitt plassert på rett sted på ventelisten), bekreftes dette med faktura på ventelistegebyr, 300 kroner. Dette gebyret betales en gang pr år inntil du får tilbud om sesongmedlemskap/fast plass. Om du ikke betaler dette gebyret, frafalles plassen på ventelisten.

Sesongmedlemskap uten innskudd: Tilbud om sesongplass innebærer at du får tilbud om en plass for gjeldende sommersesong. Sesongplass koster dobbelt så mye som kontingenten for ordinært medlemskap, men du betaler ikke innskudd for plassen.  Om du vil ha båten i foreningen om vinteren, kan bryggeplass i boblehavn leies for 3 500 kroner.

Ordinært medlemskap: Når du får tilbud om fast plass/innskuddsplass, innebærer dette en konkret plass som du disponerer til du selv endrer medlemskapet (til passivt medlemskap eller oppsigelse). Du betaler da et innskudd for plassen, som du får tilbakebetalt i sin helhet (uten renter) etter at medlemskapet sies opp og plassen er overtatt av en annen.

Priseksempel: Jo større plass, jo høyere innskudd og større årskontingent betales for ordinært medlemskap. Eksempelvis koster en 3,5 meters plass i 2016 41 500 kroner i innskudd og 4 550 kroner i medlemskontingent pr år (både sommer og vinter). Sesongmedlemskap for en 3,5 meters plass koster 7 000 kroner for en sommersesong. Vinterplass i boblehavn for sesongmedlemmer koster 3 500 kroner uansett størrelse på båt/plass.

Strøm: Til hver båtplass følger eget strømuttak med måler som det påberegnes 1,20 kr pr kWh. Det sendes ut faktura for faktisk forbruk basert på målestand på hvert enkelt uttak 1-2 ganger pr år. Om  man ikke benytter seg av strømuttaket, anbefales det å sette på hengelås slik at man ikke betaler for eventuelle andre som ”låner” strømuttaket.

En kommentar til Priser

  1. Kari Meling sier:

    Hei,

    Jeg lurte på om der var mulighet å leie sesongplass i boblehavn for kommende vinter. Båten er en Malø 40H, 32 fot og 3,15 bred.

    Hilsen
    Kari Meling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.