Om medlemskapet

Ønsker du å bli medlem?

Til skriftlig søknad om medlemskap benyttes eget skjema.

Viktig:
– For nye søkere til medlemsskap aksepteres kun elektronisk søknad per e-post.
– Søknad uten underskrift av faddere i foreningen vil ikke bli behandlet.
– Ønsker du å få greie på hvor på ventelista du er plassert er du velkommen til å kontakte vår havnesjef på jim@revierhavnen.no eller assisterende havnesjef pelle@revierhavnen.no

Søknad behandles på styremøte hvor det gjøres vedtak om søknaden innvilges, avslås eller om søkeren må kontaktes grunnet ev ufullstendig søknad. En forutsetning for medlemskap er at søker kan anbefales (med underskrift) av to eksisterende medlemmer med minimum 2 års medlemskap. Se for øvrig Vedtektene, § 3. Medlemskap.

Om søknaden innvilges, mottar søker en faktura for ventelistegebyr. Ventelistegebyret er p.t. på 300 kroner pr år. Tilbud om sesongplass gis når/om det er ledig bryggeplass. Vi har dessverre ikke kapasitet til videre oppfølging i prosessen (informasjon om mottatt søknad, behandlingstid, sannsynlighet for opptak, etc.) Det henvises til generell informasjon på nettsidene.