Instrukser

Alle medlemmer plikter å sette seg inn i instruksen:

Instruks for nattevakter vedrørende gjestende båter: