Instrukser

Alle medlemmer plikter å sette seg inn i instrukser som til enhver tid er gjelende:

Instruks for nattevakter vedrørende gjestende båter: