Info fra styret

Her publiseres nyttig informasjon for medlemmer og andre. Se også meny på høyre side hvor aktiviteter og merkedager publiserers.

UTSETT OG OPPSETT AV BÅTER
Storslippen vår og høst

Kontaktperson:  Inge Fjeld, mobil 900 35 519
Storslippen sommeroppsett
Kontaktperson: Inge Fjeld, mobil 900 35 519
Vestslippen
Kontaktperson: Tom Finsen, mobil 911 96 219
Østslippen – hjullaster
Kontaktperson: Nina Myrland, mobil 905 01 157

Merking av båtene: Alle medlemmer som har båt i Revierhavnen Baatforening skal merke båtene med medlemsnummer og navn. Medlemmer uten innskudd merker båten med navn og telfonnummer med en gang de plasserer båt i havna eller på land. De som ikke har fått merke til båten sin kan kontakte styret på mail styret@revierhavnen.no 

Bortlånte plasser: Det er ikke lov å låne bort båtplasser eller flytte båter uten at det er søkt eller informert om til styret. Styret skal til en hver tid ha oversikt over medlemmers båtplasser og påse at foreningen får sine rettmessige inntekter.

Tyveri: Det forekommer dessverre tyverier i havna av båter, diesel, påhengsmotorer og annet utstyr. Alle tyverier meldes til politiet. Vi ber medlemmene være kritisk gjestfrie til andre som vil inn på foreningens område. Personer uten adgang til havna vises bort fra området.

Miljøvennlig båtforening: Miljøcontainer finnes bak masteskuret. Der finnes oppslag om hvordan medlemmene sorterer og bruker miljøstasjonen. Foreningen har også kjøpt pussemaskiner med støvsugere som medlemmene oppfordres til å bruke ved sliping av skrog. Tiltakene er kommet i forkant av at Klima- og foruensningsdirektoratet (Klif) har sendt brev til marinaer og kommuner om tiltak for å minske forurensning i småbåthavner. Se egen sak om kildesortering.

Foreningens 274 medlemmer produserer store mengder spesialavfall som er kostbart og ressurskrevende å få håndtert på en miljøforsvarlig måte. Bunnstoffbokser, bilbatterier, tv og andre el-artikler må sorteres og transporteres som spesialavfall til fastlandet. Dette medfører store kostnader for foreningen. Vi ber derfor om at medlemmene selv tar med seg mest mulig av eget spesialfall til fastlandet.

Referater fra års- og medlemsmøter
Her finner du referatet fra tidligere årsmøter

Årsmøtereferat ekstraordinært møte 2017
Årsmøtereferat 2017
– Referat fra medlemsmøte etter årsmøte 2017
Årsmøtereferat 2016

Årsmøtereferat 2015

Årsmøtereferat 2014
Årsmøtereferat 2013
Årsmøtereferatet 2011
Årsmøtereferatet 2012