ØST-, VEST og STORSLIPPEN

Båter som ikke ble satt ut ved ordinært utsett, må være sjøsatt før 1. juli 2017.
Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

DUGNADER

Endelig dugnadstid! Og vi har mange ledige plasser.
Under arkfanen «Dugnad» ser du hvordan du melder deg på.

 • Lørdag 6. mai
 • Lørdag 20. mai
 • Lørdag 17. juni
 • Søndag 18. juni
 • Lørdag 12. august
 • Søndag 13. august
 • Lørdag 9. september
 • Søndag 10. september
 • Lørdag 7. oktober

 

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

JOLLER MÅ FJERNES FRA SLIPPENE FØR 15. MAI

Etter 15. mai 2017 blir gjenværende joller solgt eller kondemnert.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

LOFTSBODENE I BÅTHUSET SKAL RYDDES

Loftsbodene skal ryddes på dugnaden 17. – 18. juni 2017.
Det som ikke er merket med medlemsnummer, medlemsnavn og årstallet 2017 blir solgt på RB-dagen. Hvis noe blir til overs, går det til loppemarked.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Rydd vinterplassen FØR utsett

Slippgjengen sliter med rot og skrot fra oss som har båter på land.

Styret vil derfor gi et ryddegebyr på inntil 1.500 kroner dersom vi:

 • Ikke har klargjort båten før utsett
 • Ikke har ryddet vekk alt utstyr under og rundt båten før båten sjøsettes,
  f.eks. olje- og malingsbokser, pusseutstyr, presenning, stativ, stiger o.l.
Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

VANNET ER ÅPNET PÅ ALLE BRYGGENE

Våren har kommer til Hovedøya, årets første dugnad er unnagjort, og vannet strømmer ut av kranene. Øyalivet er bra!

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Innkalling til årsmøte 22. april 2017

Last ned årsmeldingen her!

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

GLADMELDING NATTEVAKTER

Responsen for frivillig påmelding til nattevakter har vært fantastisk. Derfor forlenger vi fristen for pålagt vakt. Det vil si at du kan bruke hele april til å planlegge hvilken vakt du ønsker å ta i sommer eller i høst.

Etter 1. mai 2017 vil ledige datoer for nattevakt bli fordelt på medlemmer som ikke har meldt seg på vakt. 

Hvis dato for tildelt nattevakt ikke passer, kan du bytte vakt med et annet medlem, eller kontakte en av personene i nattevaktspoolen og gjøre avtale om stedfortreder.

Når nattevaktspoolen benyttes, blir du fakturert for 1000 kroner i gebyr pr. vakt, og stedfortreder fra poolen får utbetalt tilsvarende beløp fra styret.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

BÅTER I BOBLEHAVN

Båter fra Vesthavna
som har overvintret i boblehavn (Østhavna), må være tilbake på egen plass før påske.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Utsett fra Storslippen våren 2017

Lørdag 22. april 2017
– 2 øst og 3 øst
Søndag 23. april 2017

– 2 vest, 3 vest og 4 vest
Lørdag 29. april 2017
– 4 øst og 6 vest

Båteierne blir kontaktet med klokkeslett for hvert utsett. I tillegg blir det satt oppslag på Storslippen med detaljer for utsett på alle løpene, sammen med «Retningslinjer ved båtopplag på Storslippen» og informasjon om «Flyttegebyr på 1500 kroner» dersom båteier kommer for sent og slippmannskapet må rigge om/flytte båten.

Vårhilsen fra styret med ønske om god båtpuss og godt utsett.

 

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar